Projekty DSO

Údržba cyklotrasy podél Baťova kanálu (2023)

Celkové náklady projektu: 92.080 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 64.456 Kč

Realizace projektu: 04/2023 - 11/2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 15. 11. 2023| Typ: PDF| Velikost: 81,06 kB| Soubor: Údržba cyklotrasy podél Baťova kanálu (2023)

Následná péče o vysazenou zeleň na k.ú.Hodonín a Strážnice(2023)

Celkové náklady projektu: 50.480,62 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 32.900 Kč

Realizace projektu: 04/2023 - 11/2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 15. 11. 2023| Typ: PDF| Velikost: 81,06 kB| Soubor: Následná péče o vysazenou zeleň na k.ú.Hodonín a Strážnice(2023)

Poznej na kole historii a kulturní dědictví příh.regionů .......

Název projektu: Poznej na kole historii a kulturní dědictví příhraničních regionů Slovácka a Záhoria

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Kód projektu: 304021CTX7

LOGO INTERREG.jpg

Upraveno: 17. 10. 2023| Typ: PDF| Velikost: 171,46 kB| Soubor: Poznej na kole historii a kulturní dědictví příh.regionů .......

Být společně venku, není nuda aneb Poznáváme náš region

Název projektu: Být společně venku, není nuda aneb Poznáváme náš region

E. číslo: PR23/60607

Nadace-ČEZ-logo.png

Upraveno: 17. 10. 2023| Typ: PDF| Velikost: 441,72 kB| Soubor: Být společně venku, není nuda aneb Poznáváme náš region

Cyklotrasa podél Baťova kanálu, úsek Hodonín - Rohatec (PD)

Celkové náklady projektu: 98.900 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 59.340 Kč

Realizace projektu: 01/2023 - 09/2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 18. 9. 2023| Typ: PDF| Velikost: 205,05 kB| Soubor: Cyklotrasa podél Baťova kanálu, úsek Hodonín - Rohatec (PD)

Naučné stezky podél Baťova kanálu

Celkové náklady projektu: 169.400 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 84.700 Kč

Realizace projektu: 06/2023 - 12/2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 22. 6. 2023| Typ: PDF| Velikost: 47,91 kB| Soubor: Naučné stezky podél Baťova kanálu

Kulturní léto na Baťově kanálu 2023

Celkové náklady projektu: 82.000 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 39.000 Kč

Realizace projektu: 05/2023 - 12/2023

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 22. 6. 2023| Typ: PDF| Velikost: 81,19 kB| Soubor: Kulturní léto na Baťově kanálu 2023

Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu

Fond malých projektů programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020

Příjemce dotace: Mesto Skalica

Hlavní přeshraniční partner: DSO - Obce pro Baťův kanál

Upraveno: 3. 2. 2023| Typ: PDF| Velikost: 106,08 kB| Soubor: Rozvoj turistickej infraštruktúry prihraničného regiónu

Lávka pro cyklisty - Baťův kanál - k.ú. Sudoměřice

Název projektu: Lávka pro cyklisty - Baťův kanál - k.ú. Sudoměřice

Celkové náklady projektu: 605.000 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 300.000 Kč

Realizace projektu: 04/2021- 06/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 1. 12. 2022| Typ: PDF| Velikost: 264,61 kB| Soubor: Lávka pro cyklisty - Baťův kanál - k.ú. Sudoměřice

Zřízení služebnosti pro projekt cyklotrasy podél Baťova kanálu

Celkové náklady projektu: 1.174.559 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 500.000 Kč

Realizace projektu: 04/2022- 11/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 1. 12. 2022| Typ: PDF| Velikost: 171,75 kB| Soubor: Zřízení služebnosti pro projekt cyklotrasy podél Baťova kanálu

Cyklotrasa podél Baťova kanálu, úsek Rohatec - Hodonín

Celkové náklady projektu: 198.198 Kč

Dotace z rozpočtu JMK: 97.381 Kč

Realizace projektu: 01/2022- 10/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 1. 12. 2022| Typ: PDF| Velikost: 205,35 kB| Soubor: Cyklotrasa podél Baťova kanálu, úsek Rohatec - Hodonín

Následná péče o vysazenou zeleň na k.ú. Hodonín a k.ú. Strážnice

Celkové náklady projektu: 60.633,57Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 42.557 Kč

Realizace projektu: 01/2022- 12/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 1. 12. 2022| Typ: PDF| Velikost: 122,55 kB| Soubor: Následná péče o vysazenou zeleň na k.ú. Hodonín a k.ú. Strážnice

Údržba cyklotrasy podél Baťova kanálu (2022)

Název projektu: Údržba cyklotrasy podél Baťova kanálu

Celkové náklady projektu: 72.100 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 41.826 Kč

Realizace projektu: 03/2022 - 10/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 31. 10. 2022| Typ: PDF| Velikost: 338,67 kB| Soubor: Údržba cyklotrasy podél Baťova kanálu (2022)

Questing - poznáváme kulturní a přírodní dědictví okolo Baťova..

Název projektu: Questing - poznáváme kulturní a přírodní dědictví okolo Baťova kanálu prostřednictvím hry

Celkové náklady projektu: 90.116,71 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 38.000 Kč

Realizace projektu: 03/2022 - 11/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 31. 10. 2022| Typ: PDF| Velikost: 338,67 kB| Soubor: Questing - poznáváme kulturní a přírodní dědictví okolo Baťova..

Společná propagace kulturního a přírodního dědictví .......

Název malého projektu: Společná propagace kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Spedifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/08/100

Konečný uživatel: Obce pro Baťův kanál (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Město Skalica (SR)

Termín realizace malého projektu: 03/2022 - 12/2022

Celkové výdaje malého projektu: 23.780 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fonud pro regionální rozvoj) 20.213 € (85%)

Upraveno: 31. 10. 2022| Typ: PDF| Velikost: 140,36 kB| Soubor: Společná propagace kulturního a přírodního dědictví .......

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu - Rohatec

Název projektu: Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu - k.ú. Rohatec

Celkové náklady projektu: 605.000 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 500.000 Kč

Realizace projektu: 04/2020 - 12/2020

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 5. 10. 2022| Typ: PDF| Velikost: 189,57 kB| Soubor: Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu - Rohatec

Optimalizace stávajícího značení cyklotrasy podél Baťova kanálu

Název projektu: Optimalizace stávající značení cyklotrasy podél Baťova kanálu na území Jihomoravského kraje

Celkové náklady projektu: 329.328,12 Kč

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje: 206.400 Kč

Realizace projektu: 05/2021 - 05/2022

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

Upraveno: 25. 5. 2022| Typ: PDF| Velikost: 426,3 kB| Soubor: Optimalizace stávajícího značení cyklotrasy podél Baťova kanálu

Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli..

Název projektu: Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a regióne Záhorie

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Kód projektu: 304021X278

LOGO INTERREG.jpg

Upraveno: 23. 3. 2022| Typ: PDF| Velikost: 148,56 kB| Soubor: Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli..

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov...

Název projektu: Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020

Kód projektu: 304021W338

LOGO INTERREG.jpg

Upraveno: 26. 6. 2023| Typ: PDF| Velikost: 165,63 kB| Soubor: Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov...

Okolo Baťova kanálu na kole i pěšky

Název malého projektu: Okolo Baťova kanálu na kole i pěšky

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Spedifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/04/044

Konečný uživatel: Obce pro Baťův kanál (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Město Skalica (SR)

Termín realizace malého projektu: 04/2020 - 03/2021

Celkové výdaje malého projektu: 18.917 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fonud pro regionální rozvoj) 16.079,45 € (85%)


Upraveno: 1. 3. 2021| Typ: PDF| Velikost: 142,96 kB| Soubor: Okolo Baťova kanálu na kole i pěšky

Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Název malého projektu: Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/02/028

Konečný uživatel: Obce pro Baťův kanál (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Město Skalica (SR)

Termín realizace malého projektu: 02.9.2019 – 31.8.2020

Celkové výdaje malého projektu: 19 053,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 16 195,05 € (85 %)

Upraveno: 26. 8. 2019| Typ: PDF| Velikost: 143,55 kB| Soubor: Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Na kole při Baťově kanálu

Název malého projektu: Na kole při Baťově kanálu

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/01/009

Konečný uživatel: Obce pro Baťův kanál (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Město Holíč (SR)

Termín realizace malého projektu: 01.3.2019 – 29.2.2020

Celkové výdaje malého projektu: 40 066,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 29 969,36 € (74,80 %)

Upraveno: 26. 8. 2019| Typ: PDF| Velikost: 144,79 kB| Soubor: Na kole při Baťově kanálu

Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti.....

Název projektu: Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Specifický cíl : 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód projektu: 304021C637

Vedoucí partner projektu: Mesto Holíč

Hlavní přeshraniční partner: Obce pro Baťův kanál

Termín realizace projektu: 08/2019 – 07/2021

Celkové výdaje projektu: 690 432,45 EUR, z toho příspěvek z EÚ: 586 867,58 €

Upraveno: 26. 8. 2019| Typ: PDF| Velikost: 146,13 kB| Soubor: Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti.....

Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Název projektu: Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Program:  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa:  2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Specifický cíl : 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód projektu: 304021C998

Vedoucí partner projektu: Obce pro Baťův kanál

Hlavní přeshraniční partner: Mesto Myjava

Termín realizace projektu: 07/2017 – 12/2019

Celkové výdaje projektu: 774 910,08 EUR, z toho příspěvek z EÚ: 658 673,55 EUR

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu ČR a SR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Upraveno: 26. 8. 2019| Typ: PDF| Velikost: 198,92 kB| Soubor: Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Kulturní léto na Baťově kanálu

   

Jedná se o každoroční projekt dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál. Projekt je realizován na finanční podpory Jihomoravského kraje.

Upraveno: 9. 10. 2017| Typ: PDF| Velikost: 123,86 kB| Soubor: Kulturní léto na Baťově kanálu

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Upraveno: 5. 5. 2017| Typ: PDF| Velikost: 97,01 kB| Soubor: Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál

Společný průvodce Baťovým kanálem

Projekt financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

Upraveno: 13. 3. 2017| Typ: PDF| Velikost: 206,35 kB| Soubor: Společný průvodce Baťovým kanálem

Aktuality

28. 5. 2024

Regionální hra 2024

Letošní ročník regionální hry startuje už 1.6.2024!

plakát_regionální hra2024.jpg

16. 6. 2020

Mobilní výletní hry Baťův kanál

A je to tu! Jedna z připravovaných novinek letošního roku je na světě! 
Poznat zábavným způsobem Baťův kanál přímo s jejím autorem Janem Antonínem Baťou může nyní kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon a touhu zažít nevšední dobrodružství!
Dovolejte nám představit Vám nové originální geolokační hry vytvořené firmou GEOFUN speciálně pro Baťův kanál.

leták_mobilní hry_1.jpg

archív

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478