Projekty DSO

Projekt Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Název malého projektu: Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/02/028

Konečný uživatel: Obce pro Baťův kanál (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Město Skalica (SR)

Termín realizace malého projektu: 02.9.2019 – 31.8.2020

Celkové výdaje malého projektu: 19 053,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 16 195,05 € (85 %)

26.8.2019 |Typ: PDF |Velikost: 143,55 kB |Soubor: Projekt Poznej Baťův kanál na obou stranách hranice

Projekt Na kole při Baťově kanálu

Název malého projektu: Na kole při Baťově kanálu

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (Fond malých projektů)

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Kód malého projektu: CZ/FMP/6c/01/009

Konečný uživatel: Obce pro Baťův kanál (ČR)

Hlavní přeshraniční partner: Město Holíč (SR)

Termín realizace malého projektu: 01.3.2019 – 29.2.2020

Celkové výdaje malého projektu: 40 066,00 €, z toho příspěvek z Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj): 29 969,36 € (74,80 %)

26.8.2019 |Typ: PDF |Velikost: 144,79 kB |Soubor: Projekt Na kole při Baťově kanálu

Projekt Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie.....

Název projektu: Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne

Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Specifický cíl : 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód projektu: 304021C637

Vedoucí partner projektu: Mesto Holíč

Hlavní přeshraniční partner: Obce pro Baťův kanál

Termín realizace projektu: 08/2019 – 07/2021

Celkové výdaje projektu: 690 432,45 EUR, z toho příspěvek z EÚ: 586 867,58 €

26.8.2019 |Typ: PDF |Velikost: 146,13 kB |Soubor: Projekt Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie.....

Projekt Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Název projektu: Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Program:  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa:  2 Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Specifický cíl : 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód projektu: 304021C998

Vedoucí partner projektu: Obce pro Baťův kanál

Hlavní přeshraniční partner: Mesto Myjava

Termín realizace projektu: 07/2017 – 12/2019

Celkové výdaje projektu: 774 910,08 EUR, z toho příspěvek z EÚ: 658 673,55 EUR

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu ČR a SR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

19.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 198,92 kB |Soubor: Projekt Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech

Projekt Kulturní léto na Baťově kanálu

   

Jedná se o každoroční projekt dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál. Projekt je realizován na finanční podpory Jihomoravského kraje.

9.10.2017 |Typ: PDF |Velikost: 123,86 kB |Soubor: Projekt Kulturní léto na Baťově kanálu

Projekt Podpora preventivního protipovodňového systému DSO

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

5.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 97,01 kB |Soubor: Projekt Podpora preventivního protipovodňového systému DSO

Projekt Společný průvodce Baťovým kanálem

Projekt financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

13.3.2017 |Typ: PDF |Velikost: 206,35 kB |Soubor: Projekt Společný průvodce Baťovým kanálem

Aktuality

2.9.2019

Výstava Baťův kanál očima dětí

Až do konce září můžete na Regionálním centrum v Hodoníně shlédnout výstavu dětských výtvarných prací, které byly pořízeny v rámci naší soutěže "Namaluj Baťův kanál aneb Baťův kanál očima dětí". Celkem se do soutěže přihlásilo 121 dětí ze ZŠ a SŠ.

19.8.2019

Nová cyklomapa "Na kole při Baťově kanálu"

Od dnešního dne je turistům a dalším zájemcům ve všech členských obcích našeho svazku a jejich TIC k dispozici nově vydaná cykloturistická mapa s přehledem turistických zajímavostí v okolí Baťova kanálu.

archiv

Oblíbené odkazy

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478