Dobrovolný svazek obcí Obce pro Baťův kanál byl založen 25. ledna 2006 podle ustanovení § 49 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí

Účelem svazku obcí je ochrana, prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí zejména v oblasti rozvoje turistického ruchu na Baťově kanálu a v jeho okolí, budování infrastruktury a zachování specifik zájmové oblasti.

Předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména činnosti uvedené v § 50 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dále:

  • zpracování dlouhodobého strategického rozvoje svazku
  • příprava společných záměrů a rozvojových projektů v rámci strategie rozvoje svazku
  • vyhledávání možnosti financování jednotlivých projektů, získávání grantů z veškerých soukromých i veřejných zdrojů
  • realizace rozvojových projektů
  • prosazování zájmů svazku jako celku při zachování názorů a zájmů jednotlivých obcí svazku
  • vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů

Kromě výše uvedených činnosti může svazek vykonávat vedlejší doplňkovou činnost, která vychází z hlavního předmětu činnosti svazku. Všechny tyto vedlejší aktivity vedou k realizaci hlavních cílů svazku.

Svazek obcí v současné době sdružuje 6 obcí nacházejících se v bezprostřední blízkosti turistické vodní cesty Baťův kanál, a to: Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec a Hodonín. Celková rozloha svazku obcí je 16 844 ha. V členských obcích svazku žije v současnosti 47.515 obyvatel (údaje k 1.1.2017).

Území svazku obcí je turisticky atraktivní oblastí nabízející svým návštěvníkům k poznání nejen řadu historických stavebních památek, přírodních zajímavostí, turistických a cyklistických tras vedoucích nádhernou přírodou, ale také řadu akcí z oblasti kulturního a společenského života.

 

 

 

 

Aktuality

10.5.2019

Oslava 80. let zahájení provozu na Výklopníku - Sudoměřice

Srdečně Vám zveme na akci při příležitosti 80. let zahájení provozu Výklopník v Sudoměřicích, která se koná v sobotu 22.6.2019 od 14:00 hod.

Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

15.2.2019

Výtvarná soutěž "Namaluj Baťův kanál"

Baví tě kreslit nebo malovat? Tak se neváhej zúčasnit výtvarné soutěže o poukaz na plavbu po Baťově kanálu a další zajímavé ceny!

Soutěže trvá až do 31.5.2019

Podrobná pravidla soutěže na https://www.obceprobatuvkanal.cz/inpage/vytvarna-soutez/

12.2.2019

Akce na Baťově kanálu v roce 2019

I v letošním roce bude na Baťáku živo :-). Přehled některých akcí Vám nyní přinášíme.

Přehled ke stažení ZDE

16.1.2019

Co se děje na Slovácku 2019

Nově vydaný materiál s přehledem kulturních, sportovních a společenských akcí na Slovácku (Hodonínsko - Kyjovsko - Strážnicko - Veselsko).

Tištěný materiál je k dispozici zdarma na TIC.

Ke stažení ZDE

archiv

Oblíbené odkazy

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478