Zámek Veselí nad Moravou

Zámek stojí na místě středověkého vodního hradu z poloviny 13. století. Byl několikrát velmi poškozen, zejména za třicetileté války. V 16. století byl vodní hrad přebudován na renesanční zámek. Dnešní podoba zámku pochází z poloviny 19. století, kdy byl přestavěn vídeňským architektem Karlem Schlepsem. Zámek není v současnosti veřejnosti přístupný. U zámku se nachází rozlehlý anglický zámecký park z první poloviny 19. století se vzácnými stromy a exotickými dřevinami a řadou dalších architektonicky zajímavých staveb: dům správce parku z období kolem roku 1800, orchestra - hudební pavilón z první poloviny19.století, pomník generála Gedeona Laudona z roku 1790 a poklona sv. Františku Xaverskému z 18. století s pozdně barokním reliéfem světce. Park je veřejnosti celoročně volně přístupný.

 

Panský dvůr (Veselí nad Moravou)

Původně administrativní budova se sýpkou. Komplex budov se stodolami, stájemi, dílnami a byty zaměstnanců nechala v roce 1646 postavit Judita Balassiová. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako Turistické centrum Veselska. Najdeme zde turistické informační centrum, galerii Baťova kanálu, Městskou galerii, expozici historických kol pana Josefa Zimovčáka, expozici krajových specialit a řemesel, zázemí pro cykloturistiku, dva sály a Family Point.

TIC otevřeno:

říjen - květen: po – pá  9:00 - 17:00 hod

červen - září: po – so 9:00 - 18:00 hod, neděle 13:00 - 17:00 hod

Kontakt: +420 518 321 881, e-mail: info@tic-veseli.cz

www.tic-veseli.cz

 

Kostel sv. Andělů strážných a kláštěr servitů (Veselí nad Moravou)

Významná barokní památka - se stavbou kostela bylo započato v roce 1717 tehdejšími majiteli panství Želeckými z Počenic. První servité byli do kláštera uvedeni v srpnu roku 1732. Nedokončený kostel byl vysvěcen v roce 1739, práce na něm však byly ukončeny až v roce 1764. V listopadu 1784 byl klášter Josefem II. zrušen. Kostel si svoji funkci přesto udržel a v roce 1858 byl prohlášen za farní. V části prostor bývalého kláštera dnes sídlí městský úřad, další část využívá místní farnost. V hrobce pod kostelem jsou pohřbeni členové servitského řádu, zakladatelé kostela i kláštera a někteří příslušníci rodu Chorinských. Ve farní zahradě si můžete prohlédnout dvoje sluneční hodiny.

Otevřeno:

Kostel je pro návštěvníky přístupný od 7:00 - 18:00 hod.

červen - září: prohlídky s průvodcem - v červnu a září pouze so+ne, v červenci a srpnu každý den. Zajišťuje farnost Veselí nad Moravou, vstup zdarma.

Kontakt:+420 518 322 247, e-mail: fara.veseli@tiscali.cz

www.farnost-veseli.cz

 

Bartolomějské náměstí s kostelem sv. Bartoloměje a muzeum (Veselí nad Moravou)

Farní kostel sv. Bartoloměje byl postaven v letech 1733 - 1741 v  nejstarší části města - dnes Bartolomějské náměstí. Před kostelem jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka z Pauly z roku 1822, které městu věnoval František Kajetán Chorinský, původně byly umístěny na kamenném mostě přes řeku Moravu. Středem náměstí je barokní sousoší Panny Marie s Ježíškem z poloviny 18. století. Na náměstí sídlí Městské muzeum Veselí nad Moravou, které nabízí ke zhlédnutí expozice zaměřené na historii, tradice a život ve Veselí nad Moravou a okolí a také stálou výstavu „Od Doubravy po Javořinu“.

Městské muzeum:

Otevřeno: po – pá 8.00 - 12.00 hod a 13.00 - 16.00 hod, v ne pouze v době konání výstav.                                 
Kontakt: + 420 518 322 412, +420 724 986 075, e-mail: muzeum.veseli@masaryk.info
www.masaryk.info

 

 Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (Strážnice)

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Od roku 1981 jsou návštěvníkům zpřístupněny areály moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Expozice vinohradu, s ukázkou pěstování vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou svého druhu na území České republiky. Návštěvní sezóna je v průběhu roku obohacena o několik tematicky laděných pořadů, ve kterých se návštěvník může seznámit s tradičními lidovými řemesly, lidovými zvyky a obyčeji v průběhu kalendářního roku.

 

Otevřeno:

květen, červen, září, říjen: po zavřeno, út – pá 9:00 - 16:00 hod, sobota - neděle+státní svátky  9:00 - 17:00 hod

červenec - srpen: po zavřeno, út – ne 9:00 - 17:00 hod.

Kontakt: +420 518 306 611, e- mail: skanzen@nulk.cz, www.skanzen.nulk.cz

 

Zámek Strážnice

Strážnický zámek, původně vodní hrad, byl založen ve 2. polovině 13. století a měl strážní funkci. Zámek prošel několika přestavbami, k poslední úpravě došlo v 19. století, kdy zámek získal současnou novorenesanční podobu s klasicistními prvky. Dnes je zámek sídlem Národního ústavu lidové kultury. Ke zhlédnutí expozice „Nástroje lidové hudby v České republice“ a další výstavy. Tato expozice je jediná svého druhu ve střední Evropě. Veřejnosti je zpřístupněna velmi cenná historická knihovna, která obsahuje 13 000 svazků knih a zámecká kaple. Zámek obklopuje rozlehlý anglický park založený v 1. polovině 19. století s nejdelší platanovou alejí ve střední Evropě. Součástí zámeckého parku jsou jezírka, dendrologická stezka s informačními panely u nejvýznamnějších stromů. Za zmínku stojí i Černá brána -  původní gotická brána, zbytek opevnění hradu z 15. století. Park je veřejnosti volně přístupný.

Zámek otevřeno:

květen, červen, září, říjen: po zavřeno, út – pá 9:00 - 16:00 hod, sobota - neděle+státní svátky  9:00 - 17:00 hod

červenec - srpen: po zavřeno, út – ne 9:00 - 17:00 hod.

Kontakt: +420 518 306 611, e-mail: info@nulk.cz, www.nulk.cz

 

Strážnické brány

Do dnešních dnů se ze starobylého opevnění města skládajícího se z vodních příkopů, valů, vysokých kamenných zdí a bastionů zachovaly jen dvě vstupní brány do města, které byly původně opatřeny padacím mostem. Brány dostaly jméno "Veselská" a "Skalická". Jejich pojmenování přetrvalo dodnes.

 

Bílá věž (Strážnice)

Strážní Bílá věž je dominantou města. Byla postavena okolo roku 1615 a sloužila společně s opevněním města k ochraně před ničivými nájezdy z Uher. V současné době je zde historická expozice, z výšky téměř 20 metrů se nabízí ojedinělý pohled na město. V blízkosti věže se nachází farní zahrada, která nabízí řadu herních prvků pro děti.

Otevřeno:

červen - září: po - ne 9:30 - 11:30, 12:00 - 17:30

Provoz Bílé věže zajišťuje Muzejní a vlastivědný spolek Strážnice prostřednictvím Městského muzea Strážnice.

 

Kostel sv. Martina (Strážnice)

Původně gotický kostel z 15. století založil v rámci budování nového města Jiří z Kravař. Z této doby se dochovaly fragmenty, které byly odkryty při opravě kostela v roce 1943. Za Žerotínů sloužil kostel bratrské církvi. V roce 1628 získal Strážnici František Magnis a od roku 1629 sloužil kostel katolické církvi. V letech 1625, 1704 a 1718 vyhořel. V letech 1720 - 25 byl přestavěn barokně. Roku 1785 byl zrušen hřbitov kolem kostela. V roce 2012 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce ulice Kostelní a odkryty základy hřbitovní zdi vedoucí od věže. Jejich umístění je naznačeno v dlažbě.

 

Průžkův mlýn (Strážnice)

Jedna z nejstarších dochovaných staveb Strážnice, o které se píše již v roce 1543. Mlýn má historické architektonické prvky: mohutné nosné trámy a dřevěný mlýnský mučící pranýř s letopočtem 1601. Původně vodní mlýn postupně prošel přestavbou zařízení na parní na konci 19. stol. a posléze na elektrický válcový mlýn ve 30. letech 20. stol. Interiér je kompletně vybaven mlýnským zařízením z 30. let 20. století. Mlýn mlel do roku 1975. Dnes je v mlýně otevřena muzejní expozice mlynářství.

Otevřeno: přes letní sezónu o víkendech od 10:00 - 18:00 hod, jinak po dohodě

Kontakt: +420 724 162 265

 

Vinné sklepy Plže (Petrov)

Vinné sklepy Plže jsou ojedinělým souborem původních vinných sklípků. Areál vinných sklepů byl v roce 1983 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. Vinné sklepy jsou specifické sytou modrou barvou na soklu a charakteristickým koloritem a ornamentem. Sklepy vytvářejí ulicovou koncipovanou zástavbu se dvěma návesními prostory, která tvoří společenská centra vinohradnického areálu. Horní z obou center slouží jako přírodní hlediště, do něhož ústí ulice se starými a výtvarně nejhodnotnějšími sklepy. Areál vinných sklepů je přístupný po celý rok. V průběhu letního období bývá ihned na začátku areálu otevřena vinotéka, kde je možnost ochutnávky místních vín.

 

Technická památka Výklopník (Sudoměřice)

Technická památka Výklopník byla postavena v roce 1939. V letech 1939 - 1945 toto zařízení sloužilo k překládání lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční trati z nedalekého dolu Tomáš v Ratíškovicích. Plně naložený vagon s lignitovým uhlím se pomocí lanového navijáku vtáhnul do místnosti Výklopníku, kde se nachází důmyslná kolébka s výsypkou. Celá kolébka i s kolejí, násypkou a plným vagónem byla pomocí lanového kladkostroje zdvižena. Vagón pak čelními dveřmi vysypal prašný lignit do připravené lodi. Tyto lodě se plavily po Baťově kanále, až do elektrárny v Otrokovicích. V přístavišti u Výklopníku je možné vypůjčit loďky, motorové čluny a hausbóty, možnost občerstvení a táboření. V roce 2004 byla na Výklopníku otevřena vyhlídková věž, která je pro veřejnost přístupná v průběhu turistické sezóny. Z vyhlídky je možné zhlédnout nejen krásy nivy řeky Moravy, ale i nádherné panorama blízkých Bílých Karpat.

 

Kostel sv. Bartoloměje (Rohatec)

Kostel sv. Bartoloměje tvoří dominantu obce Rohatec. Dnešní podoba kostela byla dána přestavbou v roce 1911. Původní gotický kostel byl v roce 1903 zbořen. V kostele se nachází historicky cenný barokní oltář pocházející z roku 1716. V kostele se dochoval původní gotický presbytář ze 14. století, tj. část starého kostela oddělená od kostelní lodi lomeným obloukem zvaným triumfální. 

 

Barokní zámeček - Masarykovo muzeum (Hodonín)

V původně renesančním zámku z 16. století dnes sídlí Masarykovo muzeum. Jeho stálá expozice je věnovaná prvnímu československému prezidentu T. G. Masarykovi. Expozice velmi podrobně a poutavě mapuje jeho dlouhou životní cestu. Část expozice je věnována i historii města Hodonína. Nádvoří zámečku bývá dějištěm mnoha zábavně – naučných akcí. Muzeum zajišťuje také mnoho kulturních akcí v secesním sále Evropa v budově na Národní třídě. 

 

Otevřeno:

duben - říjen: po – pá 8:00 - 12:00 hod, 13:00 - 18:00 hod

listopad – březen  po – pá 8:00 - 12:00 hod, 13:00 - 17:00 hod

sobota zavřeno

Kontakt: +420 518 351 834, e-mail: masarykovomuzeum@masaryk.info, www.masaryk.info

 

Farní kostel sv. Vavřince (Hodonín)

Kostel stojí na místě původního gotického kostela z první poloviny 13. století. Dnešní barokní podoba pochází z let 1780 - 1786. Ve věži z 18. století je umístěn zvon z roku 1640 věnovaný hrabětem Žampachem. Hřbitov, který se nacházel kolem kostela, byl roku 1784 zrušen. Před kostelem se nachází sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Šebestiána z dílny Matyáše Brauna z roku 1713.

  

Galerie výtvarného umění (Hodonín)

Galerie byla postavena v letech 1910 - 1913 ve stylu secese podle návrhu architekta Antonína Blažka. Ornamentální výzdoba interiéru a exteriéru je dílem akademického malíře Jano Köhlera. V galerii je možné shlédnout díla z majetku spolku Sdružení výtvarných umělců moravských a sbírky českého umění 20. století s důrazem na výtvarnou kulturu regionu. V průběhu roku se zde pořádají také koncerty, přednášky a kulturní pořady.

Otevřeno: po zavřeno, út – pá 9:00 - 17:00 hod, so – ne 13:00 - 17:00 hod

Kontakt: +420 518 351 051, e-mail: info@gvuhodonin.cz, www.gvuhodonin.cz

Kaple sv. Kříže

Kaple sv. Kříže byla postavena v roce 1720 ve stylu baroka. Kapli nechala postavit hraběnka Marie Antonie z Lichtenštejna jako hřbitovní kapli na novém hřbitově, který zde byl používán až do roku 1899. Za napoleonských válek zde bylo skladiště vojenského materiálu. V kapli se dnes nachází prodejní Galerie Kaplička, která od roku 1997 slouží k prezentaci a prodeji současného výtvarného umění - obrazů, grafiky, skla, keramiky. V ojedinělém historickém stylově zrekonstruovaném interiéru jsou pořádány výstavy spolu s koncerty klubového charakteru.

Otevřeno: celoročně, so 9:00 - 11:00 hod, vstup volný

Kontakt: +420 603 724 849, e-mail:galeriekaplicka@seznam.cz, www.galerie-kaplicka.cz

Aktuality

28. 5. 2024

Regionální hra 2024

Letošní ročník regionální hry startuje už 1.6.2024!

plakát_regionální hra2024.jpg

16. 6. 2020

Mobilní výletní hry Baťův kanál

A je to tu! Jedna z připravovaných novinek letošního roku je na světě! 
Poznat zábavným způsobem Baťův kanál přímo s jejím autorem Janem Antonínem Baťou může nyní kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon a touhu zažít nevšední dobrodružství!
Dovolejte nám představit Vám nové originální geolokační hry vytvořené firmou GEOFUN speciálně pro Baťův kanál.

leták_mobilní hry_1.jpg

archív

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478