Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín.Celková rozloha území činí 750 km2. Patří mezi bilaterární CHKO, jelikož zasahuje i na území Slovenské republiky. Státní hranice sleduje hlavní hřeben pohoří. V roce 1996 byla CHKO zařazena do celosvětové sítě Biosférických rezervací UNESCO. Bílé Karpaty jsou charakteristické rozsáhlými loukami. Patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy. Mohou se chlubit největší pestrostí a početností orchidejí ve střední Evropě. Ráz krajiny utváří typické soliterní stromy, převážně duby. Podstatná část území CHKO Bílé Karpaty byla zařazena mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000.

 

Přírodní park Strážnické Pomoraví

Přírodní park Strážnické Pomoraví se nachází v okrese Hodonín západně od města Strážnice na ploše více než 2 800 ha. Vyhlášen byl v roce 1993. Přírodní park Strážnické Pomoraví představuje krajinu bezprostředního okolí přirozeného vodního toku řeky Moravy se zbytky starých slepých ramen, mokrými loukami a fragmenty každoročně zaplavovaného lužního lesa. Neodmyslitelnou součástí přirozeného rázu krajiny jsou slepá ramena vzniklá zaškrcením říčních meandrů. Můžete zde vidět hnízdiště čápů a volavek, kolonie břehule říční hnízdící v kolmých stěnách koryta řeky, stopy aktivity bobra evropského a mnoho dalších jevů spojených s nerušeným vývojem lužní krajiny. Park se nachází v nadmořské výšce kolem 170 m v Dolnomoravském úvalu, respektive jeho podcelku Dyjsko-moravské nivě. Geologickým podložím jsou neogenní sedimenty překryté říčními náplavami.

 

Národní přírodní rezervace Oskovec I. a II.

Jedná se o dvě samostatné lokality vzrostlého lužního lesa na pravém a levém břehu řeky Moravy v Dyjsko-moravské nivě, nacházející se 2 km severně od přístavu v Petrově. V těsné blízkosti prochází cyklostezka č.47. Jde o největší lesní kolonii čápů bílých a významnou kolonii volavek popelavých na Moravě. Zároveň je i významným hnízdištěm dalších druhů ptactva. První část území byla vyhlášena v roce 1956, další část pak v roce 1991. Celková plocha obou lokalit dnes činí 8,96 ha. Území se nachází v Přírodním parku Strážnické Pomoraví.

 

Národní přírodní rezervace Čertoryje

Území zvané Čertoryje se rozkládá nedaleko obce Tvarožná Lhota v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jedná se o 325 ha květnatých orchidejových luk, prostoupených nádhernými solitérními duby, drobnými lesíky, prameništi a mokřady; pro svoji mimořádnou krajinářskou a floristickou hodnotu patří čertoryjské louky k nejpřísněji chráněným v ČR. Roste zde přes 20 druhů orchidejí – tímto počtem se Čertoryje řadí k nejbohatším lokalitám výskytu vstavačovitých rostlin ve střední Evropě.

 

Přírodní rezervace Horky

Přírodní rezervace Horky se nachází na úbočí kopce Náklo jižně od obce Milotice. Rezervaci tvoří jeden z posledních zbytků stepí na Jižní Moravě. Vyskytují se zde vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů. Na jaře je tato oblast proslulá výskyten hlaváčku jarního a prvosenek. V létě Vás zde překvapí záplava, často raritních rostlin.

 

Přírodní památka Osypané břehy

Přírodní památka Osypané břehy leží na řece Moravě, asi 3 km severozápadně od Strážnice v přírodním parku Strážnické Pomoraví; těsně sousedí s velkou pískovnou a národní přírodní památkou Váté písky, které se přezdívá Moravská Sahara. Jedná se o tři původní meandry řeky Moravy, jež zde vytvářejí strmé a až 13 m vysoké písečné stěny. Lokalita je významným biotopem řady vzácných a ohrožených živočíchů: hrouzka běloploutvého, kulíka říčního, pisíka obecného, břehule říční, ledňáčka říčního a bobra evroského.

 

Přírodní památka Váté písky (Moravská Sahara)

Moravská Sahara je vžitý název pro národní přírodní památku Váté písky, která se jako úzký bezlesý pruh o šířce cca 60 m a délce asi 5,5 km táhne po obou stranách železniční tratě mezi stanicemi Bzenec-přívoz a Rohatec; lokalita sousedí s přírodním parkem Strážnické Pomoraví a v její blízkosti se nachází přírodní památka Osypané břehy. Moravská Sahara patří k nejvýznamnějším lokalitám nezalesněných vátých písků v ČR.

 

Přírodní památka Žerotín

Přírodní památka Žerotín představuje křovinaté a travnaté svahy převážně severovýchodní orientace na stejnojmenném vrcholu (321 m n. m.) obklopené vinohrady, starými ovocnými sady a políčky. Nachází se v jihozápadní části Bílých Karpat (podcelek Žalostinská vrchovina), v nadmořské výšce 290 až 320 m, asi 1 km západně od obce Radějov.

Aktuality

9.7.2019

Cirkus LeGrando na Baťově kanálu

Příjďte se podívat na cirkus v přístavu! Jedinečně akrobaticko - divadelní představení pro celou rodinu.

9.7.2019

JAZZ BOAT - přístaviště Hodonín - 17.8.2019

Zažijte nezapomenutelnou plavbu výletní lodí Konstancie po řece Moravě za hudebního doprovodu jazzového BIG BANDU ZUŠ Veselí nad Moravou.

25.6.2019

Výtvarná soutěž "Namaluj Baťův kanál"

Dne 22.6.2019 byli na Výklopníku v Sudoměřicích vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže "Namaluj Baťův kanál aneb Baťův kanál očima dětí"
Do soutěže se přihlásilo celkem 121 dětí. Jejich výtvarné práce budete moci ještě shlédnout v rámci putovní výstavy po přístavech Baťova kanálu.
Všem dětem děkujeme!

21.6.2019

Letní noc v přístavu - Rohatec - 19.7.2019

Přijďte si užít letní noc na přístav v Rohatci!

Akce se koná v pátek 19.7.2019 od 18:00 hod na přístavu v Rohatci - obec.

Hudební doprovod zajišťuje skupina KIŠA MAŘA BANDA, pro děti je připraven doprovodný program.

VSTUP ZDARMA

6.6.2019

Kulturní léto na Baťově kanálu 2019

Přehled akcí v rámci letošního ročníku projektu Kulturní léto na Baťově kanálu 2019. Z nabídky akcí si určitě vyberete!

archiv

Oblíbené odkazy

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478