Historie a současnost Baťova kanálu

Historická vodní cesta - Baťův kanál neboli vnitrozemský průplav Otrokovice - Rohatec představující zajímavou technickou památku Slovácka byla vybudována v letech 1934 - 1938. Důvodem bylo nejen zlepšení stavu hladiny spodních vod po regulacích řeky Moravy, ale také realizace původní myšlenky na vybudování plavební cesty.

Vodní cesta původně sloužila pouze pro nákladní plavbu, a to za účelem přepravy lignitu z dolu v Ratíškovicích do Baťových továren v Otrokovicích.  Plavební trasa byla dlouhá přibližně 53 km. Lodě museli proplout 14 plavebními komorami, které regulovaly výškové rozdíly hladiny. Kromě komor však musela být vybudována řada dalších technicky náročných zařízení jako železniční most nebo jezy. Většina těchto zařízení byla zničena za války, část dosloužila nebo již nebyla obnovena, některé se však dochovali dodnes.

Samotná plavba po kanálu probíhala následovně: prázdný nákladný člun byl z Otrokovic odtažen remorkérem do Spytihněvi, odkud byl dále tažen traktorem (v začátcích koňským potahem) jedoucím po břehu. Ze Starého Města nákladní člun opět táhl remorkér, který ve Veselí nad Moravou znovu vystřídal traktor. Ten dotáhl člun do Sudoměřic, odkud se po naplnění nákladem vydal na obdobnou cestu zpět. Za ideálního stavu vody trvala celá cesta 10 hodin, často však déle. Kromě lodí s lignitem se od roku 1939 po kanálu plavila i výletní loď Mojena, která tak předznamenala dnešní turistické využití vodní cesty.

Za 2. světové války byl kanál značně poškozen německými vojsky a těsně po válce došlo ke znárodnění Baťových závodů, do kterých spadala i vodní doprava. V 60. letech byla pro nerentabilitu zrušena nákladní doprava na Baťově kanálu úplně. Život se na tuto unikátní vodní cestu vrátil až v polovině devadesátých let 20. století, kdy se začaly rodit různé aktivity pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu a s nimi se pomalu začaly objevovat půjčovny lodí.

Dnes je Baťův kanál uznávanou turistickou vodní cestou, kterou využívá čím dál víc návštěvníků. Baťův kanál je ideálním místem pro dovolenou na lodi, při které zažijete plno zážitků, jste neustále obklopeni přírodou a proplouváte mnoha městy a vesnicemi s historickými památkami, přírodními a jinými turistickými zajímavostmi.

V současné době je Baťův kanál označen jako vodní cesta 0. třídy a je využíván pouze k rekreačním účelům. V letních měsících od května do září můžete využít skupinové výletní plavby, doplněné poznávacími a gastronomickými programy, nebo si vypůjčit loď v půjčovnách, které jsou rozmístěny po celé délce Baťova kanálu, a zvolit svůj vlastní program. Kvalifikovanou obsluhou v půjčovně budete proškoleni pro plavbu (není zapotřebí žádné oprávnění nebo průkaz). Vodní cesta je přístupná i pro ty, kdo vlastní člun. Plavbu na lodi je možné spojit také s cyklistikou. Baťův kanál lemuje asi 80 km dlouhá cyklistická stezka (č. 47), která vede převážně po rovině.

Délka Baťova kanálu je nyní přibližně 53 km (Otrokovice - Skalica). Některé úseky vedou řekou Moravou a jinde jsou vedeny uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Pro bezproblémovou plavbu je po celé trase v provozu 13 plavebních komor, díky kterým lze snadno překonat výškový rozdíl hladiny. Průměrná hloubka Baťova kanálu je 1,5 m.

Do následujících let je plánováno splavnění Baťova kanálu po jez Hodonín a splavnění severním směrem do Kroměříže. Novým posláním vodní cesty Baťův kanál, prodloužené na souvisle splavný úsek Kroměříž- Hodonín o celkové délce cca 76 km, je vytvořit osu významné turistické oblasti Slovácko.

Aktuality

28. 5. 2024

Regionální hra 2024

Letošní ročník regionální hry startuje už 1.6.2024!

plakát_regionální hra2024.jpg

16. 6. 2020

Mobilní výletní hry Baťův kanál

A je to tu! Jedna z připravovaných novinek letošního roku je na světě! 
Poznat zábavným způsobem Baťův kanál přímo s jejím autorem Janem Antonínem Baťou může nyní kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon a touhu zažít nevšední dobrodružství!
Dovolejte nám představit Vám nové originální geolokační hry vytvořené firmou GEOFUN speciálně pro Baťův kanál.

leták_mobilní hry_1.jpg

archív

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478