Výtvarná soutěž pro děti

„Namaluj Baťův kanál aneb Baťův kanál očima dětí“

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je dobrovolný svazek obcí Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín (dále jen „organizátor“).

 

2. Téma soutěže

Tématem výtvarné soutěže je Baťův kanál a řeka Morava očima dětí. Obrázek musí tematicky pocházet z Baťova kanálu a řeky Moravy.

 

3. Doba trvání soutěže

Výtvarné práce je možné do soutěže zasílat nebo osobně doručit v termínu od 15.2.2019 do 31.5.2019.

 

4. Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol.

Výtvarná soutěž je připravena pro tři soutěžní kategorie:

I. kategorie: žáci 1. – 5. tříd základních škol

II. kategorie: žáci 6. – 9. tříd základních škol

III. kategorie: žáci středních škol

 

 5. Podmínky účasti v soutěži

Výtvarné práce je nutné předat nebo zaslat nejpozději do 31.5.2019 na adresu:

Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín.

 Výtvarné práce musí být na zadní straně opatřeny popiskou s údaji:

  • Jméno a příjmení autora
  • Škola a třída
  • Věk
  • Název práce
  • Kontakt na zákonného zástupce: email, telefon (pro případ výhry)
  • Souhlas zákonného zástupce

Tabulka pro označení obrázku je přílohou pravidel této soutěže. Tabulka k dispozici ke stažení ZDE

Další podmínky:

  • velikost výtvarné práce – formát min. A4 max. A3
  • výtvarná technika – kresba, malba temperami nebo akvarelem, kresba uhlem, tužkou, pastelem, olejovým pastelem
  • každý účastník může zaslat do soutěže pouze jednu práci

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje organizátor soutěže.

 

 6. Důvody pro vyloučení ze soutěže

Neoznačení výtvarného díla dle pokynů v bodě 5. Chybějící souhlas zákonného zástupce.

 

 7. Určení výherců

O výhercích soutěže rozhodne odborná porota. V každé soutěžní kategorii bude oceněn jeden výherce. Do soutěže budou zařazena jen ta díla, která respektují pravidla soutěže.

 

 8. Výhry pro soutěžící

Výherci jednotlivých soutěžních kategorií obdrží dárkovou poukázku na plavbu lodí po Baťově kanálu v hodnotě 2.000 Kč dle vlastního výběru a rodinnou vstupenku do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Každý soutěžící navíc automaticky obdrží volnou vstupenku na prohlídku technické památky Výklopník v Sudoměřicích.

 

 9. Vyhlášení vítězů soutěže

Výherci budou vyhlášeny dne 22.6.2019 v rámci akce Oslava 80. výročí zahájení provozu na Výklopníku. Dále budou výherci zveřejněni na webových stránkách www.obceprobatuvkanal.cz a facebooku: www.facebook.com/obceprobatuvkanal. O získání výhry bude organizátor informovat výherce telefonicky nebo emailem. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.

 

 10. Prohlášení soutěžících

Svou účastí soutěžící akceptuje pravidla soutěže. Zákonný zástupce neplnoletého účastníka soutěže vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka a jeho podoby zaznamenané organizátorem pro účely soutěže.

V souladu s § 3 a 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů budou všechny osobní údaje uvedené v tabulce pro označení obrázku shromažďovány výhradně pro organizační účely výše uvedené soutěže a kontaktování přihlášených účastníků výše uvedené soutěže z důvodu sdělování informací týkající se této soutěže. Organizátor soutěže prohlašuje, že získané osobní údaje budou použity pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Získané osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány jiným subjektům.

Zasláním výtvarné práce do soutěže „Namaluj Baťův kanál aneb Baťův kanál očima dětí poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v mediích a na webových nebo facebookových stránkách organizátora soutěže.

Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s tím, aby jím vytvořené autorské dílo bylo v souladu se zákonem s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o autorském zákonu, užito v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v mediích.

 

 11. Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této výtvarné soutěže.

 

 Tato pravidla jsou platná a účinná od 15.2.2019.

Aktuality

9.7.2019

Cirkus LeGrando na Baťově kanálu

Příjďte se podívat na cirkus v přístavu! Jedinečně akrobaticko - divadelní představení pro celou rodinu.

9.7.2019

JAZZ BOAT - přístaviště Hodonín - 17.8.2019

Zažijte nezapomenutelnou plavbu výletní lodí Konstancie po řece Moravě za hudebního doprovodu jazzového BIG BANDU ZUŠ Veselí nad Moravou.

25.6.2019

Výtvarná soutěž "Namaluj Baťův kanál"

Dne 22.6.2019 byli na Výklopníku v Sudoměřicích vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže "Namaluj Baťův kanál aneb Baťův kanál očima dětí"
Do soutěže se přihlásilo celkem 121 dětí. Jejich výtvarné práce budete moci ještě shlédnout v rámci putovní výstavy po přístavech Baťova kanálu.
Všem dětem děkujeme!

21.6.2019

Letní noc v přístavu - Rohatec - 19.7.2019

Přijďte si užít letní noc na přístav v Rohatci!

Akce se koná v pátek 19.7.2019 od 18:00 hod na přístavu v Rohatci - obec.

Hudební doprovod zajišťuje skupina KIŠA MAŘA BANDA, pro děti je připraven doprovodný program.

VSTUP ZDARMA

6.6.2019

Kulturní léto na Baťově kanálu 2019

Přehled akcí v rámci letošního ročníku projektu Kulturní léto na Baťově kanálu 2019. Z nabídky akcí si určitě vyberete!

archiv

Oblíbené odkazy

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478