Výtvarná soutěž pro děti

„Namaluj Baťův kanál“

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je dobrovolný svazek obcí Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín (dále jen „organizátor“).

 

2. Téma soutěže

Tématem výtvarné soutěže je Baťův kanál a řeka Morava očima dětí. Obrázek musí tematicky pocházet z Baťova kanálu a řeky Moravy.

 

3. Doba trvání soutěže

Výtvarné práce je možné do soutěže zasílat nebo osobně doručit v termínu od 26.1.2022 do 15.4.2022.

 

4. Pro koho je soutěž určena

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol.

Výtvarná soutěž je připravena pro tři soutěžní kategorie:

I. kategorie: žáci 1. – 5. tříd základních škol

II. kategorie: žáci 6. – 9. tříd základních škol

III. kategorie: žáci středních škol

 

 5. Podmínky účasti v soutěži

Výtvarné práce je nutné předat nebo zaslat nejpozději do 15.4.2022 na adresu:

Obce pro Baťův kanál, Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín.

 Výtvarné práce musí být na zadní straně opatřeny následujícími údaji:

  • Jméno a příjmení autora
  • Třída a věk
  • Kontakt na zákonného zástupce: email, telefon (pro případ výhry)

Další podmínky:

  • velikost výtvarné práce – formát min. A4 max. A3
  • výtvarná technika – kresba, malba temperami nebo akvarelem, kresba uhlem, tužkou, pastelem, olejovým pastelem
  • každý účastník může zaslat do soutěže pouze jednu práci

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje organizátor soutěže.

 

 6. Důvody pro vyloučení ze soutěže

Neoznačení výtvarného díla dle pokynů v bodě 5.

 

 7. Určení výherců

O výhercích soutěže rozhodne odborná porota. V každé soutěžní kategorii budou oceněni 3 výherci. Do soutěže budou zařazena jen ta díla, která respektují pravidla soutěže.

 

 8. Výhry pro soutěžící

Výherci jednotlivých soutěžních kategorií obdrží dárkovými balíček se zajímavými cenami.

 

 9. Vyhlášení vítězů soutěže

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.obceprobatuvkanal.cz a facebooku: www.facebook.com/obceprobatuvkanal. O získání výhry bude organizátor informovat výherce telefonicky nebo emailem. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.

 

 10. Prohlášení soutěžících

Svou účastí soutěžící akceptuje pravidla soutěže. Zákonný zástupce neplnoletého účastníka soutěže vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka a jeho podoby zaznamenané organizátorem pro účely soutěže.

V souladu s § 3 a 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů budou všechny osobní údaje uvedené v tabulce pro označení obrázku shromažďovány výhradně pro organizační účely výše uvedené soutěže a kontaktování přihlášených účastníků výše uvedené soutěže z důvodu sdělování informací týkající se této soutěže. Organizátor soutěže prohlašuje, že získané osobní údaje budou použity pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Získané osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány jiným subjektům.

Zasláním výtvarné práce do soutěže „Namaluj Baťův kanál aneb Baťův kanál očima dětí poskytuje účastník soutěže organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v mediích a na webových nebo facebookových stránkách organizátora soutěže.

Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s tím, aby jím vytvořené autorské dílo bylo v souladu se zákonem s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o autorském zákonu, užito v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v mediích.

 

 11. Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této výtvarné soutěže.

 

 Tato pravidla jsou platná a účinná od 26.1.2022.

Aktuality

28. 5. 2024

Regionální hra 2024

Letošní ročník regionální hry startuje už 1.6.2024!

plakát_regionální hra2024.jpg

16. 6. 2020

Mobilní výletní hry Baťův kanál

A je to tu! Jedna z připravovaných novinek letošního roku je na světě! 
Poznat zábavným způsobem Baťův kanál přímo s jejím autorem Janem Antonínem Baťou může nyní kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon a touhu zažít nevšední dobrodružství!
Dovolejte nám představit Vám nové originální geolokační hry vytvořené firmou GEOFUN speciálně pro Baťův kanál.

leták_mobilní hry_1.jpg

archív

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478