Projekt: Společný průvodce Baťovým kanálem

Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A/0447

Doba realizace projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření jednoho společného přeshraničního regionu cestovního ruchu a tím i podpora turismu a návštěvnosti příhraničním regionů DSO-Obce pro Baťův kanál a Skalicka.  Naplněním tohoto cíle dojde nejen k zintenzivnění vzájemné přeshraniční spolupráce, ale také k pozitivnímu ekonomickému efektu týkajícího se malých a středních podnikatelů působících v oblasti cestovního ruchu a poskytování služeb.

Specifické cíle projektu:

  1. zvýšení počtu návštěvníků v příhraniční oblasti
  2. rozšíření a zkvalitnění služeb a produktů cestovního ruchu a společná propagace regionu
  3. vytvoření společného přeshraničního regionu cestovního ruchu
  4. společná propagace regionu

 Cílové skupiny projektu:

  1. turisti
  2. malé a střední podniky v oblasti turismu
  3. obyvatelé regionu (mladí lidé, senioři, rodiny s dětmi)

 Aktivity projektu:

Setkání a vytvoření pracovního týmu a řízení projektu – vytvoření společného pracovního týmu.

Tvorba společného propagačního materiálu + el. aplikace - grafický návrh a tisk průvodce regionem s přehledem nejzajímavějších kulturních památek, přírodních zajímavostí a jiných turistických atraktivit a mapou Baťova kanálu. Tištěný průvodce bude současně převeden do elektronické verze. Obě verze průvodce budou vytvořeny ve dvou jazykových mutacích- český a slovenský jazyk.

Koordinace, příprava společného průvodce, předání zkušeností-spolupráce na tvorbě nového průvodce BK, navázání nových kontaktů, nové možnosti pro regionální rozvoj

Publicita projektu – zajištění publicity projektu prostřednictvím výroby a odvysílání spotů v rádiích s přeshraničním dopadem. Kromě výše uvedeného bude publicita projektu zajištěna prostřednictvím webových stránek partnerů a předepsaných prvků na jednotlivých částech projektu (tištěný průvodce a elektronická verze průvodce).

Vyhodnocení projektu - vyhodnocení projektu s přeshraničním partnerem, vyhodnocení jeho přínosu pro dotčený region.

 

Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013.

                                                                   

Aktuality

28. 5. 2024

Regionální hra 2024

Letošní ročník regionální hry startuje už 1.6.2024!

plakát_regionální hra2024.jpg

16. 6. 2020

Mobilní výletní hry Baťův kanál

A je to tu! Jedna z připravovaných novinek letošního roku je na světě! 
Poznat zábavným způsobem Baťův kanál přímo s jejím autorem Janem Antonínem Baťou může nyní kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon a touhu zažít nevšední dobrodružství!
Dovolejte nám představit Vám nové originální geolokační hry vytvořené firmou GEOFUN speciálně pro Baťův kanál.

leták_mobilní hry_1.jpg

archív

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478