Projekt: Společný průvodce Baťovým kanálem

Registrační číslo projektu: CZ/FMP.17A/0447

Doba realizace projektu: 2.2.2015 – 30.5.2015

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření jednoho společného přeshraničního regionu cestovního ruchu a tím i podpora turismu a návštěvnosti příhraničním regionů DSO-Obce pro Baťův kanál a Skalicka.  Naplněním tohoto cíle dojde nejen k zintenzivnění vzájemné přeshraniční spolupráce, ale také k pozitivnímu ekonomickému efektu týkajícího se malých a středních podnikatelů působících v oblasti cestovního ruchu a poskytování služeb.

Specifické cíle projektu:

  1. zvýšení počtu návštěvníků v příhraniční oblasti
  2. rozšíření a zkvalitnění služeb a produktů cestovního ruchu a společná propagace regionu
  3. vytvoření společného přeshraničního regionu cestovního ruchu
  4. společná propagace regionu

 Cílové skupiny projektu:

  1. turisti
  2. malé a střední podniky v oblasti turismu
  3. obyvatelé regionu (mladí lidé, senioři, rodiny s dětmi)

 Aktivity projektu:

Setkání a vytvoření pracovního týmu a řízení projektu – vytvoření společného pracovního týmu.

Tvorba společného propagačního materiálu + el. aplikace - grafický návrh a tisk průvodce regionem s přehledem nejzajímavějších kulturních památek, přírodních zajímavostí a jiných turistických atraktivit a mapou Baťova kanálu. Tištěný průvodce bude současně převeden do elektronické verze. Obě verze průvodce budou vytvořeny ve dvou jazykových mutacích- český a slovenský jazyk.

Koordinace, příprava společného průvodce, předání zkušeností-spolupráce na tvorbě nového průvodce BK, navázání nových kontaktů, nové možnosti pro regionální rozvoj

Publicita projektu – zajištění publicity projektu prostřednictvím výroby a odvysílání spotů v rádiích s přeshraničním dopadem. Kromě výše uvedeného bude publicita projektu zajištěna prostřednictvím webových stránek partnerů a předepsaných prvků na jednotlivých částech projektu (tištěný průvodce a elektronická verze průvodce).

Vyhodnocení projektu - vyhodnocení projektu s přeshraničním partnerem, vyhodnocení jeho přínosu pro dotčený region.

 

Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013.

                                                                   

Aktuality

10.5.2019

Oslava 80. let zahájení provozu na Výklopníku - Sudoměřice

Srdečně Vám zveme na akci při příležitosti 80. let zahájení provozu Výklopník v Sudoměřicích, která se koná v sobotu 22.6.2019 od 14:00 hod.

Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

15.2.2019

Výtvarná soutěž "Namaluj Baťův kanál"

Baví tě kreslit nebo malovat? Tak se neváhej zúčasnit výtvarné soutěže o poukaz na plavbu po Baťově kanálu a další zajímavé ceny!

Soutěže trvá až do 31.5.2019

Podrobná pravidla soutěže na https://www.obceprobatuvkanal.cz/inpage/vytvarna-soutez/

12.2.2019

Akce na Baťově kanálu v roce 2019

I v letošním roce bude na Baťáku živo :-). Přehled některých akcí Vám nyní přinášíme.

Přehled ke stažení ZDE

16.1.2019

Co se děje na Slovácku 2019

Nově vydaný materiál s přehledem kulturních, sportovních a společenských akcí na Slovácku (Hodonínsko - Kyjovsko - Strážnicko - Veselsko).

Tištěný materiál je k dispozici zdarma na TIC.

Ke stažení ZDE

archiv

Oblíbené odkazy

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478